MENÜ

 

____KÜLDETÉSNYILATKOZAT___

 

 

Az Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ  Könyvtára

közművelődési és oktató-nevelői

feladatokat egyaránt ellátó nyilvános könyvtár, az információs esélyegyenlőség és

a demokrácia helye.

A tudásalapú társadalom alapintézményeként feladata mindenki számára biztosítani a szabad,

korlátozás nélküli hozzáférést az információkhoz, lehetőséget adva a magyar és az

egyetemes kultúra kincseinek megismerésére,

a folyamatos önművelődésre és a színvonalas szórakozásra.

 

           

 

Ennek érdekében a könyvtár a gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok beszerzésével, feldolgozásával és a könyvtári szolgáltatások szervezésével támogatja:

 • az oktatásban, önművelődésben résztvevő személyek tanulását,
 • az iskola pedagógiai programját,
 • a gazdaság, a társadalom, a tudomány, a kultúra területén való tájékozódást.
 • a szabadidő hasznos eltöltését
 • a fizikailag hátrányos helyzetűek ellátását
 • a községre vonatkozó információk szolgáltatását
 •  az állampolgári jogok gyakorlásához szükséges közhasznú ismeretek megszerzését,
 • a könyvtárról alkotott kép társadalmi megítélésének javítását.

 

      A kitűzött célok megvalósítása érdekében a községben élő minden ember számára közvetlenül vagy – más könyvtárakkal együttműködve – közvetett módon:

 • gyűjteményünket a helyi igényeknek megfelelően folyamatosan fejlesztjük, megőrizzük, gondozzuk és rendelkezésre bocsátjuk,
 • tájékoztatunk a könyvtár és a könyvtári rendszer dokumentumairól és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokról,
 • biztosítjuk más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
 • részt veszünk a könyvtárak közti dokumentum és információ cserében.
 • elektronikus eszközökre és forrásokra támaszkodva fejlesztjük az intézmény tájékoztató-információs szolgáltatásait.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:)

Mentés

 

Asztali nézet